Regulamin udziału w zajęciach Aquafitness

1. Organizatorem zajęć Aquafitness jest firma:

Z NURTEM Marta Piorun
ul. Sarnia 18
52-129 Wrocław                                                                                                                                                                                                           NIP: 899-256-64-17

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu (co najmniej miesięcznego) oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.

3. Każdy Uczestnik zajęć Aquafitness bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.

4. Opłata za karnet może być wniesiona jednorazowo lub w ratach (w określonych na początku semestru terminach). W przypadku braku wpłat w podanych terminach organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pływalni i jego przestrzegania.

6. W trakcie zajęć, ze względów bezpieczeństwa, zabronione jest posiadanie na sobie jakiejkolwiek biżuterii, zegarków itp.

7. Nieobecności na zajęciach:

a) Nieobecność można odrobić w innym terminie tylko po uprzednim jej zgłoszeniu (najpóźniej do godz. 12:00 w dniu absencji) telefonicznie lub mailowo (+48-663-422-844 lub info@aquafitness.wroc.pl). W przypadku niezgłoszenia nieobecności zajęcia przepadają.

b) Umawianie się na odrabianie zajęć należy wykonywać tą samą drogą co zgłaszanie nieobecności lub bezpośrednio na zajęciach. Zajęcia można odrobić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty absencji.

c) Możliwości odrabiania zajęć po uprzedniej konsultacji z prowadzącym:
- osobiście w innym terminie,
- posiadacza karnetu na zajęciach może zastąpić inna osoba (np. znajoma lub ktoś z rodziny) okazując jej karnet przy wejściu,
- posiadacz karnetu wprowadza osobę towarzyszącą, która odrabia jego nieobecność.
Uwaga! Nie zwracamy kosztów niewykorzystanych zajęć.

8. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki na basenie, problemy zdrowotne oraz zaginione lub zniszczone mienie Uczestników.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. W takim wypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie zajęć zastępczych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress